Firma Asko S.A. oferuje swoim Klientom kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w systemie generalnego wykonawstwa i wykonawstwa.

Realizujemy:

  • obiekty handlowo – usługowe,
  • budynki biurowe
  • budynki użyteczności publicznej
  • budownictwa mieszkaniowego,

Ponadto świadczone są usługi:

  • robót wykończeniowych o standardzie zgodnym z życzeniem inwestora,
  • robót remontowych, modernizacyjnych i rekonstrukcji,

Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb Klientów, oferując przy tym nowatorskie rozwiązania technologiczne, jakościowe i estetyczne. Naszym Klientom udzielamy rzeczywistej pomocy w realizacji procesu inwestycyjnego, wykraczającego poza standardowe rozumienie pojęcia usługi budowlanej. W ramach prowadzonej działalności realizujemy na zamówienia naszych inwestorów obiekty w systemie “Desing and Build”. Rozpoczynając od określenia potrzeb inwestora i zakupu działki budowlanej, kończymy na uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Asko S.A. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny i techniczny, umożliwiający realizację obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu. Zapewniamy fachowe przygotowanie oferty, doradztwo i konsultacje.Dzięki swojemu doświadczeniu i rzetelności w gromadzeniu dokumentacji inwestycji, gwarantujemy szybkie i bezproblemowe otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nasi podwykonawcy wybierani są niezwykle starannie, pod kątem spełnienia wysokich wymagań w zakresie jakości, terminowości dostaw, konkurencyjności cenowej oraz zgodności z normami i przepisami. Stosowane przez nas materiały i technologie posiadają wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.