Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B , C1, C2 z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną położonych na działkach nr. ew. 727/4, 726/3, 725/6, 719/6, 718/4, 717/4, obręb 17 Bojary i rozbiórką nieczynnego przyłącza wodociągowego na działce nr. ew. 719/6 obręb 17 Bojary przy ul. Stary Rynek w Białymstoku ul. Stary Rynek , Białystok

Typ Inwestycji: inne

Budynek

  • Termin realizacji inwestycji: 2017 r.