II etap przebudowy części budynku dawnej stołówki studenckiej Politechniki Białostockiej na potrzeby Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10 ul. Zwierzyniecka 10 , Białystok

Typ Inwestycji: inne

Budynek

  • Termin realizacji inwestycji: październik 2014 r.