Przebudowa Klubu „GAMA” wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2. ul.Okólnik 2 , Warszawa

Typ Inwestycji: inne

Budynek

  • Termin realizacji inwestycji: sierpień 2014r.