Budynek handlowo-usługowy

Budynek handlowo-usługowy, Swobodna-Kołłątaja, Białystok

Typ Inwestycji: Budynek handlowo-usługowy

Termin realizacji: 2014 rok

Powierzchnia zabudowy: 781,9 mkw

Budynek handlowo-usługowy , znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek w północno -zachodniej części Białegostoku, przy skrzyżowaniu głównych ulic Kołłątaja i Swobodnej

– Powierzchnia zabudowy :781,90 m².
– Budynek dwukondygnacyjny .
– Przestrzeń  podzielona na lokale handlowo-usługowe ,o rożnych powierzchniach.
– Zaprojektowano 17 miejsc postojowych w garażu budynku.

Zamierzenie   budowlane   dotyczy   budowy    pawilonu   handlowo- usługowego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niski (N<12m), niepodpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym. Część frontową podkreślono dużą witryną. Przestrzeń  pawilonu podzielona  na  lokale  handlowo-  usługowe,  o różnych powierzchniach. W lokalach przewiduje się lokalizację wyłącznie nieuciążliwych funkcji handlowych (sprzedaż  detaliczna)   i   usługowych,   wykluczając   funkcje   kwalifikujące   się   do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kondygnacja 1

W lokalach nie będzie prowadzona   żadna   uciążliwa   działalność   handlowa   czy   usługowa,   powodująca ponadnormatywne emisje hałasu czy zanieczyszczeń oraz powodująca powstanie toksycznych czy niebezpiecznych odpadów. Artykuły i towary dostarczane będą od strony elewacji tylnej przez drzwi części zapleczowej lokali, oraz wewnętrznym dźwigiem towarowym.

Główne wejścia do lokali zlokalizowane są w części frontowej skierowanej na przestrzeń publiczną. Nad strefą wystawowo – wejściową lokali znajduje się zadaszenie. Zapewniony będzie bezprogowy dostęp do wszystkich lokali w budynku od strony witryn. Wydzielono i oznakowano miejsca postojowe w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych na parkingu wewnątrz budynku. Pomieszczenia socjalne i WC sytuować obok siebie, oraz grupować dla oddzielnych wydzielonych lokali. Niedopuszczalne jest projektowanie pomieszczeń socjalnych z WC przy ścianach szczytowych obiektu.

Kondygnacja 2

ADAPTACJE PRZED ZAPROJEKTOWANIEM I WYBUDOWANIEM LOKALU  Aranżacja  wnętrz  lokali  wykonana  będzie  przez  poszczególnych  właścicieli  na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji projektowej, uzgodnionej indywidualnie przez rzeczoznawców ds. BHP, sanitarno – epidem., zabezpieczeń pożarowych i innych wymaganych. Projektant otrzyma od inwestora projekt podziału obiektu na lokale użytkowe wraz z projektami technologii właścicieli bądź najemców, jeśli występują.

Budynek handlowo-usługowy

Szukasz idealnego mieszkania?

Skontaktuj się z nami!

O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.