polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka ASKO S.A. (ASKO) z siedzibą w  Białymstoku (adres: 15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lok. 1), REGON 200169253, NIP 5423055784, zarejestrowaną w  Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428752, Strona internetowa www.askosa.pl.


2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD).
Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym biuro@askosa.pl oraz pod danymi adresowymi ADO z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.


3. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi przekazanego zapytania oraz w zależności od udzielonej zgody w celach marketingowych projektów budowlanych realizowanych przez grupę kapitałową ASKO.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. 3:


6. Twoje dane przekazujemy innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. 3 ma prawo do:

8. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

Szukasz idealnego mieszkania?

Skontaktuj się z nami!

O inwestycji chcesz i musisz wiedzieć więcej? Napisz do nas, zapytaj. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię zagadnienia i rozwiać wątpliwości. Zapraszamy do komunikacji.