Budynek handlowo-usługowy Ul. Swobodna/Kołłątaja, Białystok

Typ Inwestycji: Lokal usługowy

Budynek

  • Termin realizacji: 2014
  • Powierzchnia zabudowy: 781,9 mkw

Dodatki

  • Garaż
  • Miejsca parkingowe
  • Przestronne okna

Opis

Budynek handlowo-usługowy , znajduje się na osiedlu Wysoki Stoczek w północno -zachodniej części Białegostoku, przy skrzyżowaniu głównych ulic Kołłątaja i Swobodnej
Powierzchnia zabudowy :781,90 m².
Budynek dwukondygnacyjny .
Przestrzeń  podzielona na lokale handlowo-usługowe ,o rożnych powierzchniach.
Zaprojektowano 17 miejsc postojowych w garażu budynku.

Zamierzenie   budowlane   dotyczy   budowy    pawilonu   handlowo- usługowego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niski (N<12m), niepodpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym. Część frontową podkreślono dużą witryną. Przestrzeń  pawilonu podzielona  na  lokale  handlowo-  usługowe,  o różnych powierzchniach. W lokalach przewiduje się lokalizację wyłącznie nieuciążliwych funkcji handlowych (sprzedaż  detaliczna)   i   usługowych,   wykluczając   funkcje   kwalifikujące   się   do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W lokalach nie będzie prowadzona   żadna   uciążliwa   działalność   handlowa   czy   usługowa,   powodująca ponadnormatywne emisje hałasu czy zanieczyszczeń oraz powodująca powstanie toksycznych czy niebezpiecznych odpadów. Artykuły i towary dostarczane będą od strony elewacji tylnej przez drzwi części zapleczowej lokali, oraz wewnętrznym dźwigiem towarowym. Główne wejścia do lokali zlokalizowane są w części frontowej skierowanej na przestrzeń publiczną. Nad strefą wystawowo – wejściową lokali znajduje się zadaszenie. Zapewniony będzie bezprogowy dostęp do wszystkich lokali w budynku od strony witryn. Wydzielono i oznakowano miejsca postojowe w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych na parkingu wewnątrz budynku. Pomieszczenia socjalne i WC sytuować obok siebie, oraz grupować dla oddzielnych wydzielonych lokali. Niedopuszczalne jest projektowanie pomieszczeń socjalnych z WC przy ścianach szczytowych obiektu. ADAPTACJE PRZED ZAPROJEKTOWANIEM I WYBUDOWANIEM LOKALU   Aranżacja  wnętrz  lokali  wykonana  będzie  przez  poszczególnych  właścicieli  na podstawie sporządzonej przez nich dokumentacji projektowej, uzgodnionej indywidualnie przez rzeczoznawców ds. BHP, sanitarno – epidem., zabezpieczeń pożarowych i innych wymaganych. Projektant otrzyma od inwestora projekt podziału obiektu na lokale użytkowe wraz z projektami technologii właścicieli bądź najemców, jeśli występują.

Załączniki do pobrania

kondygnacja-1 kondygnacja-2